ALV Uitkomst: NRB Reddingsplan

Beste leden en ouders van jeugdleden van URC,

Het is jullie waarschijnlijk bekend dat de Nederlandse Rugby Bond (NRB) op dit moment in zeer zwaar weer verkeert. De NRB heeft in het verleden veel activiteiten georganiseerd waarvoor onvoldoende financiële dekking bleek te zijn. Ook is de financiële administratie en de verantwoording aan de Algemene Leden Vergadering van de bond, waarin de rugbyverenigingen in Nederland zijn aangesloten, sterk onder de maat gebleken.

Drie leden van het NRB-bestuur zijn inmiddels opgestapt, vier bestuurders leggen hun functie neer tijdens de Buitengewone Algemene Leden Vergadering (BALV) van de NRB die op 20 december a.s. gehouden wordt.

Het interim-NRB bestuur heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om volledige duidelijkheid over de financiële situatie van de bond te krijgen. Daarover is afgelopen donderdag gecommuniceerd dat de NRB een negatief eigen vermogen van € 927.000 en een cashflowbehoefte van € 300.000 heeft. Een kostenpost van € 1,2 miljoen dus.

Het interim-NRB bestuur heeft een reddingsplan voor de bond opgesteld. Dit plan is afgelopen donderdag aan ons voorgelegd. Aan de ene kant omvat het plan maatregelen om stevig in de organisatie en projecten van de NRB te snijden. Aan de andere kant worden alle 82 rugbyverenigingen in Nederland gevraagd een financiële bijdrage te leveren. Deze bijdrage zou bestaan uit een (in principe) eenmalig bedrag per verenigingslid (€ 80 per volwassen lid, € 40 per jeugdlid) en de inschrijving door de rugbyverenigingen op een obligatielening. De deadline voor het betalen van de bedragen per verenigingslid is 1 februari 2015. De beslissing om de NRB te laten voortleven of failliet te laten gaan zal worden genomen tijdens de BALV van de bond die op 20 december plaatsvindt.

Gisteravond heeft URC een ALV gehad over deze situatie. Hierbij is uitgebreid ingegaan op het scenario waarin URC het plan van aanpak zou verwerpen en de NRB failliet gaat. Afgezien van het sportieve aspect (uitsluiting van internationale toernooien, impact op de competitie, verlies van het lidmaatschap van de NOC-NSF), kleven er aan dit scenario ook direct financiële risico’s voor URC. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verlies aan leden, sponsorgelden en barinkomsten. Zowel de leden als het bestuur waren het er in de ALV over eens dat dit een onwenselijke situatie is.

Tijdens de ALV van URC gisterenavond (16.12.2014) is besloten om in principe mee te gaan met het voorstel van de NRB.

Aangezien de omvang van de problematiek pas onlangs duidelijk is geworden. heeft het bestuur nog geen concreet uitgewerkt plan kunnen presenteren hoe URC dit gaat bekostigen. Wel geeft het bestuur aan dat het probeert te voorkomen om leden per direct een extra bedrag te laten overmaken. De komende tijd gaat de club onderzoeken hoe deze last de komende jaren ingelopen kan worden. Zij zullen hierbij kijken naar een tijdelijke contributieverhoging maar ook zoeken naar waar ruimte in de begroting is om geld vrij te maken en zo de lasten voor de héle club over langere tijd te spreiden.

Het moge duidelijk zijn dat de maatregelen die het interim-NRB bestuur voorstelt ook consequenties zullen hebben voor de leden van URC. Als voorzitter van URC ben ik de leden zeer erkentelijk voor hun begrip en constructief meedenken aan oplossingen.

Leden en ouders van jeugdleden die niet bij de BALV aanwezig waren, kunnen contact opnemen met het bestuur om informatie over het reddingsplan van de NRB te krijgen.

Namens het bestuur van de Utrechtse Rugby Club,

Jente Schuitemaker,

Voorzitter Utrechtse Rugby Club