RugbyNederland

Faseplan RN voor herstart rugby

Fase 1: De verruiming van de maatregelen waarbij het binnen geldende maatregelen, vanaf 29 april weer mogelijk is voor de jeugd tot en met 18 jaar om weer te trainen.

Fase 2: De huidige fase waarbij ook senioren weer mogen trainen, maar de beperkende maatregelen blijven gelden voor spelers vanaf 13 jaar. En waar er heel beperkt enkel buiten en op 1,5 meter afstand getraind kan worden op skills, fitness en dergelijke.

Fase 3: Deze fase zal zoals het er nu uitziet, naar verwachting ingaan per 1 september waarbij het weer mogelijk is voor alle categorieën om mét contact te trainen en wedstrijden te spelen.

Fase 4: Op basis van het advies van World Rugby om vier weken met contact te trainen en te spelen voordat de competitie weer kan starten, is op dit moment start van de competitie voor jeugd en senioren vastgesteld op het eerste weekend van oktober.

Belangrijk om te vermelden dat het faseplan is gebaseerd op de huidige prognoses van het RIVM. Indien dit verandert zal ook het faseplan aangepast worden. De laatste versie van het faseplan is altijd te vinden op de website van Rugby Nederland.

Aandachtspunten

Er is nog geen uitspraak gedaan door het RIVM of clubhuizen ook vallen onder de regeling van horeca en dus ook weer open mogen vanaf 1 juni. Voor nu staat de datum op 1 september. Mocht dit wijzigen worden de clubs hiervan op de hoogte gesteld.
Fitnessruimtes kunnen vanaf 1 september weer worden gebruikt. Vóór die tijd kan er wel met materiaal buiten worden getraind als deze tussen het gebruik van de deelnemers wordt gereinigd.
Vooralsnog is het in ieder geval tot en met fase 3 nog niet mogelijk publiek te ontvangen. Zodra hier meer over bekend is zal dit gecommuniceerd worden.