Contributie seizoen 2021-2022

Op het moment dat je lid bent bij URC, ga je een lidmaatschap aan voor een heel seizoen. Dit contributiebedrag wordt automatisch afgeschreven per jaar, halfjaar, per kwartaal (toeslag € 5,-) of per maand (toeslag € 10,-). Jouw geboortejaar bepaalt in welke categorie je speelt en daarmee de hoogte van het contributiebedrag (zie de tabel hieronder).

Lidmaatschap wijzigen of opzeggen
Als je geen lid meer wilt zijn van URC, kun je maar op één manier je lidmaatschap opzeggen: per e-mail. Stuur zelf hiervoor een bericht naar Leden@UtrechtseRugbyClub.nl. Er zijn twee momenten om je lidmaatschap bij URC te beëindigen:

  •  Vóór 28 december van het lopende seizoen, dan hoef je de tweede helft van het seizoen niet te betalen;
  • Vóór 25 mei van het lopende seizoen, d.i. vóór het einde van het seizoen.

Let op: als je rugbywedstrijden wilt spelen, moet je ook lid worden van Rugby Nederland (RN). Hiervoor moet je bondscontributie betalen aan URC. Dit bedrag wordt in één keer afgeschreven, vóór de start van het nieuwe seizoen, of zodra je lid bent geworden.

Contributie seizoen 2021-2022

Categorie URC NRB Totaal
Senioren (heren/dames) € 295.00 € 69.00 € 364.00
Recreanten (6 wedstrijden) € 290.00 € 35.00 € 325.00
Niet spelende leden € 270.00 € 270.00
Touchrugby € 240.00 € 10.00 € 250.00
U20* € 240.00 € 69.00 € 309.00
Colts € 175.00 € 51.00 € 226.00
Junioren € 165.00 € 30.00 € 195.00
Cubs € 148.00 € 24.00 € 172.00
Mini’s € 135.00 € 24.00 € 159.00
Benjamins € 135.00 € 19.00 € 154.00
Turven € 130.00 € 19.00 € 149.00
Guppen € 87.00 € 18.00 € 105.00
Introductieleden1 € 25.00 € 15.00 € 40.00
‘Tientjeslid’ / clubfunctionaris2 € 10.00 € 10.00
Kortingen op clubcontributie
Studenten3 -25%
Gezin4 -25%
U-pas5 -50%

*U20 is op leeftijd gebaseerd, senioren die in deze leeftijdscategorie vallen krijgen dit tarief.

Ad 1) Als een introductielid besluit actief lid te worden, dan worden de bedragen van het introductielidmaatschap verrekend met de eerstvolgende contributie.
Ad 2) Belangrijke clubfunctionarissen zijn minimaal als tientjeslid bij RN geregistreerd:

  • een lid met de status ‘tientjeslid’ is lid van RN maar niet speelgerechtigd;
  • belangrijke clubfunctionarissen zoals voorzitter, penningmeester, secretaris, wedstrijdsecretaris, beheerder e-rugby, referees en coaches moeten minimaal als ‘tientjeslid’ geregistreerd zijn bij RN;
  • indeelbare scheidsrechters moeten minimaal lid van de vereniging en van RN zijn;
  • een lid met tenminste de status ‘tientjeslid’ kan een opleiding volgen georganiseerd door RN, uitgezonderd de Gamecoach en Coach 1 opleiding.

Ad 3) De studentenkorting op de clubcontributie geldt alleen als het lid een geldige studentenkaart voor het betreffende seizoen kan laten zien. Dit moet je iedere seizoen herhalen.
Ad 4) De gezinskorting op de clubcontributie geldt voor het 2e en volgende lid. De hoogste contributie van het gezin moet volledig worden betaald. Er wordt geen korting op korting gegeven. Deze korting moet aangevraagd worden via penningmeester@utrechtserugbyclub.nl 
Ad 5) Als men een geldige U-pas kan overhandigen heeft men recht op 50% korting. Het lid betaald 50%, en de club probeert het restant te incasseren bij U-pas. Als dit niet lukt omdat het budget in Utrecht besteed is, zal URC ook het resterende bedrag incasseren.