Contributie seizoen 2022-2023

Contributie URC, geldend per seizoen 2022-2023 (for English version scroll down)

Op het moment dat je lid wordt bij URC, ga je een lidmaatschap aan voor een heel seizoen.
Deze contributie wordt automatisch afgeschreven per jaar, halfjaar, per kwartaal of per maand. Bij de incasso per maand of kwartaal rekenen wij een toeslag van €10 en €5 voor de extra administratie.

De hoogte van het contributiebedrag wordt bepaald door je leeftijd (zie in de tabel bij kolom URC).

Lidmaatschap wijzigen of opzeggen
Dit kan alleen per e-mail naar Leden@UtrechtseRugbyClub.nl. Er zijn 2 momenten om je lidmaatschap bij URC op te zeggen:

  • Vóór 28 december van het lopende seizoen, dan hoef je de tweede helft van het seizoen niet te betalen;
  • Vóór 25 mei van het lopende seizoen, d.i. vóór het einde van het seizoen.

Opzeggen doe je dus niet per app, niet via je trainer en ook niet via je teammanager.
Alleen een mail naar de ledenadministratie wordt geaccepteerd. Zo is er geen discussie over de verantwoordelijkheid. Jij bent namelijk zelf verantwoordelijk voor wijzigingen of opzeggingen.

Lidmaatschap Rugby Nederland
Als je rugbywedstrijden wilt spelen, moet je ook lid worden van de Rugby Nederlands (RN).
De bondscontributie moet je betalen aan URC. Dit bedrag wordt in één keer afgeschreven, bij de start van het seizoen, of zodra je lid bent geworden. URC zorgt voor de betaling aan RN.

Ook bestuursleden en bondsvrijwilligers moeten bondslid zijn. Dit zijn bijvoorbeeld gecertificeerde trainers en scheidsrechters.

Contributie vanaf seizoen 2022-2023*

CategorieURCNRBTouchNLTotaal
Senioren (heren/dames)€ 325,00€ 71,00 € 396,00
Recreanten (6 wedstrijden)€ 320,00€ 36,00 € 356,00
Niet spelende leden€ 265,00  € 265,00
Touch€ 265,00€ 10,00€ 275,00
U23€ 265,00€ 71,00 € 336,00
Colts€ 195,00€ 52,00 € 247,00
Junioren€ 180,00€ 31,00 € 211,00
Cubs€ 165,00€ 25,00 € 190,00
Mini’s€ 145,00€ 25,00 € 170,00
Benjamins€ 145,00€ 20,00 € 165,00
Turven€ 145,00€ 20,00 € 165,00
Guppen€ 95,00€ 20,00 € 115,00
Introductieleden1€ 25,00€ 15,00 € 40,00
‘Tientjeslid’ / clubfunctionaris2€ 10,00 € 10,00

*laatst bijgewerkt op 16-09-2022

Ad 1) Als een introductielid besluit actief lid te worden dan worden de bedragen van het introductielidmaatschap verrekend met de eerstvolgende contributie.
Ad 2) Alle clubfunctionarissen geregistreerd bij RN worden ook als tientjeslid gerekend, URC betaalt deze contributie aan de bond.

  • een lid met de status ‘tientjeslid’ is lid van RN maar niet speelgerechtigd;
  • het is verplicht voor verenigingen om belangrijke clubfunctionarissen zoals voorzitter, penningmeester, secretaris, wedstrijdsecretaris,  beheerder e-rugby, referees en coaches minimaal als “tientjeslid” te registreren bij RN;
  • indeelbare scheidsrechters moeten minimaal lid van de vereniging en RN zijn, dit om boetes voor het leveren van scheidsrechters te voorkomen;
  • een lid met tenminste de status ‘tientjeslid’ kan een opleiding volgen georganiseerd door RN, uitgezonderd de Gamecoach en Coach 1 opleiding.

Kortingsregels URC

Voor de leden van URC zijn er een paar kortingsregels van toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van het lid zelf om de korting aan te vragen. Ieder seizoen moet het lid de korting aanvragen.

Studenten3-25% op clubcontributie
Gezin4-25% op clubcontributie
U-pas5tot 100% op totale contributie
Dubbellid6-50% op clubcontributie

Ad 3) De korting geldt alleen als een geldige studentenkaart voor het seizoen wordt overhandigd. De korting betreft een korting op de clubcontributie en wordt verwerkt met de incasso.
Ieder seizoen moet het lid kunnen aantonen dat het recht heeft op de korting door het tonen van een geldige studentenkaart.
Ad 4) De gezinskorting geldt voor het 2e en volgende lid. De hoogste contributie van het gezin moet volledig worden betaald. Er wordt geen korting op korting gegeven.
De korting betreft een korting op de clubcontributie en wordt verwerkt met de incasso.
Omdat wij niet zeker weten of mensen tot één gezin horen, moet men de gezinskorting zelf aanvragen bij penningmeester@utrechtserugbyclub.nl.
Ad 5) Als men een geldige U-pas kan overhandigen heeft men recht op korting. De club probeert het hele bedrag te incasseren bij U-pas. Mocht dit niet volledig lukken omdat het budget al besteed is dan zal URC het resterende bedrag incasseren. Ook hier geldt dat ieder seizoen een geldige U-pas overhandigd moet worden.
Ad 6) Als leden ook contributie betalen bij een andere rugbyclub (spelend lid elders en niet spelend bij URC of andersom) dan heeft men recht op een korting van 50% op de clubcontributie. De voorwaarde is een bewijs van betaling aan de andere club. 

Verder geldt dat enkel de hoogste korting wordt toegepast. Bijvoorbeeld een student (-25%) met een lidmaatschap bij twee rugbyclubs ( -50%) krijgt de hoogste korting van de twee mogelijkheden. In dit voorbeeld 50%.

Membership and Contribution Utrechtse Rugby Club (English)

In the table above you can find the fee for being a member of URC. We have discounts for students and families. The membership fee is a mix of fee for the club and fee for Rugby Netherlands/TouchNL. This fee allows you to participate in games and trainings and covers some insurance.

When you are a member we collect the fee on a monthly, quarterly, semi-annual or annual basis. For monthly and quarterly collection we charge an extra 10 or 5Euro to cover administrative handling.

If you want to end your membership you must send a email to leden@utrechtserugbyclub.nl before the 28th of December or the 25th of May.

When you are in doubt or have questions please send an email to the same address.