Contributie seizoen 2019-2020

Op het moment dat je lid wordt bij URC, ga je een lidmaatschap aan voor een heel seizoen, waarvoor je jaarlijks contributie moet betalen. Deze contributie wordt automatisch afgeschreven per jaar, halfjaar, per kwartaal (toeslag € 5,-) of per maand (toeslag € 10,-). De hoogte van het contributiebedrag wordt bepaald door je leeftijd (zie in de tabel bij kolom URC).

Lidmaatschap wijzigen of opzeggen
Dit kan alleen per e-mail naar Leden@UtrechtseRugbyClub.nl. Er zijn 2 momenten om je lidmaatschap bij URC op te zeggen:

  •  Vóór 28 december van het lopende seizoen, dan hoef je de tweede helft van het seizoen niet te betalen;
  • Vóór 25 mei van het lopende seizoen, d.i. vóór het einde van het seizoen.

Let op: als je rugbywedstrijden speelt, moet je ook lid worden van de Rugby Nederlands (RN). Hiervoor moet je bondscontributie betalen aan URC. Dit bedrag wordt in één keer afgeschreven, bij de start van het seizoen, of zodra je lid bent geworden.

Contributie seizoen 2019-2020*

Categorie URC NRB Totaal
Senioren (heren/dames) € 290.00 € 69.00 € 359.00
Recreanten (6 wedstrijden) € 290.00 € 35.00 € 325.00
Niet spelende leden € 290.00 € 290.00
Touch € 220.00 € 10.00 € 230.00
U20** € 220.00 € 55.00 € 275.00
Colts € 175.00 € 51.00 € 226.00
Junioren € 165.00 € 30.00 € 195.00
Cubs € 148.00 € 24.00 € 172.00
Mini’s € 133.00 € 24.00 € 157.00
Benjamins € 133.00 € 19.00 € 152.00
Turven € 127.00 € 19.00 € 146.00
Guppen € 87.00 € 18.00 € 105.00
Introductieleden1 € 25.00 € 15.00 € 40.00
‘Tientjeslid’ / clubfunctionaris2 € 10.00 € 10.00
Studenten3 -25%
Gezin4 -25%
U-pas5 -50%

*laatst bijgewerkt op 29-07-2019
**U20 is op leeftijd gebaseerd, Senioren en Colts die in deze leeftijdscategorie vallen krijgen dit tarief.

Ad 1) Als een introductielid besluit actief lid te worden dan worden de bedragen van het introductielidmaatschap verrekend met de eerstvolgende contributie.
Ad 2) Alle clubfunctionarissen geregistreerd bij RN worden ook als tientjeslid berekend:

  • een lid met de status ‘tientjeslid’ is lid van RN maar niet speelgerechtigd;
  • het is verplicht voor verenigingen om belangrijke clubfunctionarissen zoals voorzitter, penningmeester, secretaris, wedstrijdsecretaris,  beheerder e-rugby, referees en coaches minimaal als “tientjeslid” te registreren bij RN;
  • indeelbare scheidsrechters moeten minimaal lid van de vereniging en RN zijn, dit om boetes voor het leveren van scheidsrechters te voorkomen;
  • een lid met tenminste de status ‘tientjeslid’ kan een opleiding volgen georganiseerd door RN, uitgezonderd de Gamecoach en Coach 1 opleiding.

Ad 3) De korting geldt alleen als een geldige studentenkaart voor het seizoen wordt overhandigd.
Ad 4) De gezinskorting geldt voor het 2e en volgende lid. De hoogste contributie van het gezin moet volledig worden betaald. Er wordt geen korting op korting gegeven.
Ad 5) Als men een geldige U-pas kan overhandigen heeft men recht op 50% korting. Het lid betaald 50%, de club probeert het restant te incasseren bij U-pas.