8-10: Algemene Ledenvergadering (ALV)

Op dinsdag 8 oktober 2019 zal de ALV plaatsvinden in het URC clubhuis. Dit zal om 21:15 uur starten, zodat de seniorenteams nog even kunnen trainen.

Leden en ouders van jeugdleden zijn van harte uitgenodigd.

De agenda volgt nog, maar in elk geval zullen de volgende onderwerpen aan bod komen: decharge afgelopen seizoen, aangepaste begroting, aftreden en benoemen bestuursleden, doelen voor dit seizoen.
Namens het bestuur, tot dinsdag de 8e!