Veranderingen leeftijdscategorieën jeugd

URC_benjamins_sept2015Volgend seizoen veranderingen in de leeftijdscategorieën bij de jeugd

Op de afgelopen ledenvergadering heeft Rugby Nederland gestemd over een voorstel om per seizoen 2016-2017 de leeftijdscategorieën bij de jeugd aan te passen. Hiermee verwacht de bond een betere aansluiting te krijgen bij het buitenland, de opbouw van de teams beter te laten aansluiten bij de fysieke bouw van de jeugdleden en de coltscompetitie beter in te kunnen vullen. Dit voorstel is met een grote meerderheid van stemmen aangenomen door de aanwezige leden.

Voor jeugdteams schuiven per volgend seizoen de leeftijdsgrenzen van alle teams 1 jaar naar beneden. De colts gaan uit de spelers van drie in plaats van twee jaren bestaan. Dit betekent dat iedere speler uit de TBM en Cubs, Junioren met zijn/haar eigen team doorschuift naar een hogere leeftijdscategorie. De eerstejaars Colts worden dan derdejaars Colts.

In een overzichtje de opbouw per seizoen 2016-2017:
Colts: 1998, 1999, 2000
Junioren: 2001, 2002
Cubs: 2003, 2004
Mini’s: 2005, 2006
Benjamins: 2007, 2008
Turven: 2009, 2010
Guppen: 2011 en jonger
Om de overgang te begeleiden vinden er tijdelijke en permante wijzigingen in de spelregels voor de jeugd plaats en zal kritisch gekeken worden naar toekomstige dispensaties bij de Colts.

Ook binnen de club gaan we goed kijken naar de impact van deze wijzigingen. In ieder geval lijkt de huidige trainingstijd van 19:00-20:00 voor de Turven niet langer houdbaar. Er liggen verschillende scenario’s op tafel waarbij we nadrukkelijk de mogelijkheid om trainingstijden en -dagen voor meerdere teams te verschuiven open houden. De voorlopige planning is om begin maart de inventarisatie afgerond te hebben en te kijken of het mogelijk is om dit scenario ook in te vullen met voldoende vrijwilligers. Eind maart/begin april hopen we dan de definitieve planning voor het volgend seizoen te kunnen communiceren.

Tussentijdse communicatie loopt onder andere via jeugdcommissie en de teammanagers. Voor vragen of opmerkingen kun je altijd terecht bij je eigen teammanager, de ouders uit de jeugdcommissie (Silvia Holl en Bas de Boer) of bij het bestuur (jeugd@utrechtrugby.nl).

Namens het bestuur,
Iban Rosier, URC bestuurslid jeugd