26-9: Algemene Ledenvergadering (ALV)

De eerstvolgende Algemene Ledenraadsvergadering zal plaatsvinden op dinsdagavond 26 september om 21:00 uur.
Op deze ALV worden onder andere de bestuursleden benoemd. De agenda en stukken volgen later.

Uiteraard zijn ook de jeugdleden en hun ouders welkom.