26-6: Algemene ledenvergadering (ALV)

Dinsdag 26 juni om 20:00 uur vindt de Algemene Ledenraadsvergadering plaats. De agenda hiervoor is als volgt:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Verslag vorig overleg
5. Samenvatting seizoen 2017/2018
6. Vooruitblik seizoen 2018/2019
7. Stand van zaken financiële situatie
8. Begroting seizoen 2018/2019
9. Voorstellen nieuwe bestuursleden en stemmen nieuwe penningmeester
10. AVG, privacy policy
11. Rondvraag
12. Sluiting

De stukken zullen op de website worden geplaatst, op de pagina ‘voor leden’. Dit is beveiligd met een wachtwoord, zoals is gemeld via de nieuwsbrief