1-6: Algemene Leden Vergadering URC

Donderdag 1 juni 2017 om 20:00 uur vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats op de club. Tijdens deze vergadering wordt stilgestaan bij het afgelopen seizoen en worden de plannen en begroting voor het komend jaar gepresenteerd. Alle leden zijn van harte uitgenodigd en ook de ouders van de jeugd zijn uiteraard welkom!