1-2: ALV in het nieuwe jaar

Op vrijdagavond 1 februari zal een speciale ALV plaatsvinden om 19:30 uur. Daarna zal de eerste wedstrijd van de Six Nations competitie op het scherm worden gekeken.

Na het vertrek van het bestuurslid rugby en de Technische Commissie vlak voor de laatste ALV is er druk gezocht naar vervanging. Voor het bestuurslid rugby lijkt nu een vervanger te zijn gevonden. Leden (dus incl. ouders van jeugdleden) worden uitgenodigd om bij deze speciale ALV hun stem hierover uit te brengen. Stukken voor deze ALV zullen uiterlijk 18 januari beschikbaar zijn via de website.

Tijd en locatie: 19:30 uur, Clubhuis URC

  1. Opening
  2. Mededelingen en vaststellen agenda
  3. Verslag vorige ALV
  4. Korte terugblik afgelopen half jaar
  5. Korte vooruitblik komend half jaar
  6. Stemmen bestuurslid rugby
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Na afloop van de vergadering is de eerste Six Nations wedstrijd: Frankrijk vs. Wales. Deze zal om 21:00 uur starten.